top of page

Dakinspectie 
(landelijk mogelijk)

U wilt graag een rapportage van uw platte dak? Sas Daktechniek is gecertificeerd voor het opstellen van een onafhankelijk rapport. 

Onderhoudsrapportage voor o.a. maar niet gelimiteerd tot:

- Doelmatig en planmatig onderhoud

- Conditiemeting volgens NEN 2767

- Verwachte levensduur van het dak

- Rapportage t.b.v. uw verzekering

- Wat zijn uw plannen met het dak?

- Nu of in de toekomst zonnepanelen

- Nu of in de toekomst een groen dak

- Geschillen met uw dakdekker (voor klant)

- Geschillen met uw klant (voor dakdekkers)

- Bepalen van wanneer uitgaven moeten worden verricht

- Het maken van insnijdingen t.b.v. rapportage opbouw daksysteem

Toekomstgericht van A tot en met Z bóven een dak.

bottom of page